Nawa abanye bababhali abadale okuqukethwe okuhle kwabavakashi bethu.