sitemap

Kuotat e zhvillimit personal

Asnjëherë mos dyshoni se një grup i vogël njerëzish të zhytur në mendime mund të ndryshojnë botën. Në të vërtetë, është e vetmja gjë që ka pasur ndonjëherë.

Margaret Mead

Pin atë në Pinterest