पृष्ठ चयन

साइटमैप

साझा
साझा

व्यक्तिगत विकास उद्धरण

यदि हामीले गर्न सक्ने सबै चीजहरू गर्छौं भने हामी शाब्दिक रूपमा छक्क पर्छौं।

थोमस एल्भा एडिसन

Pinterest मा यो पिन