ជ្រើសទំព័រ

ប្រភេទ: ជីវប្រវត្តិគំរូ។

ប្រវត្តិរូបកម្មករគំរូដ៏អស្ចារ្យ

ប្រវត្តិរូបនិងប្រវត្តិរូបដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់នៅពេលដាក់ពាក្យសុំរកការងារគាំទ្រកម្មករ។ នេះ ...

អាន​បន្ថែម

ប្រវត្តិរូបសង្ខេប / ហាងកាត់សក់កុមារីគំរូ។

ឧស្សាហកម្មសក់និងសម្ផស្សគឺនិយាយអំពីម៉ូតម៉ូតនិងការច្នៃប្រឌិត។ មនុស្សភាគច្រើនចូលទៅក្នុង ...

អាន​បន្ថែម

គម្រូប្រវត្តិរូបសង្ខេបការងារឃ្លាំងឃ្លាំងគំរូ។

ប្រវត្តិរូបសង្ខេបដោយឥតគិតថ្លៃ CV ប្រវត្តិរូបសង្ខេបដែលយើងបានផ្តល់អាចត្រូវបានប្រើជាឧទាហរណ៍ ...

អាន​បន្ថែម

គំរូបន្តផ្ទាល់នៅក្នុងប្រវត្តិរូបសង្ខេប Carer CV / template template ។

គំរូផ្សាយផ្ទាល់នៅក្នុងប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់ Carer CV / ប្រវត្តិរូបដែលបានផ្តល់ជូនខាងក្រោមអាចត្រូវបានប្រើជាគំរូសម្រាប់ការរស់នៅផ្ទាល់របស់អ្នកនៅក្នុង ...

អាន​បន្ថែម

ប្រវត្តិរូបសង្ខេប / ប្រវត្តិរូបជំនួយការថែទាំកុមារ។

នេះគឺជាប្រវត្តិរូបសង្ខេប / ប្រវត្តិរូបដែលអាចត្រូវបានប្រើសម្រាប់ជំនួយការថែទាំកុមារឬតួនាទីគិលានុបដ្ឋាយិកា។

អាន​បន្ថែម

គំរូ CV / និស្សិតបន្តគំរូអាជីវកម្ម។

ក្នុងនាមជាអ្នកបញ្ចប់ការសិក្សាវាទំនងជាអ្នកកំពុងលក់បញ្ញាការអប់រំនិងសក្តានុពលរបស់អ្នក ...

អាន​បន្ថែម

ប្រវត្តិរូបសង្ខេបស្មៀនគិតលុយ / ប្រវត្តិរូបសង្ខេប។

ប្រសិនបើអ្នកដាក់ពាក្យសុំតួនាទីស្មៀនអ្នកគិតលុយបន្ទាប់មកប្រវត្តិរូបស្មៀនស្មៀនរបស់អ្នកត្រូវតែបង្ហាញថា ...

អាន​បន្ថែម

កំពុងរកមើលប្រវត្តិរូបសង្ខេប / ផ្លាស់ប្តូរអាជីព?

នៅពេលដែលពិភពលោកមានការផ្លាស់ប្តូរការងារយើងកាន់តែច្រើនឡើង ៗ មិនអាចពឹងផ្អែកលើអាជីពដែលនៅសេសសល់ ...

អាន​បន្ថែម

ប្រវត្តិរូបសង្ខេប / ប្រវត្តិរូបជំនួយការថែរក្សា។

ប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់អ្នកជំនួយការថែរក្សាដែលបានផ្តល់ជូនខាងក្រោមអាចត្រូវបានប្រើជាគំរូសម្រាប់ការថែទាំផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ...

អាន​បន្ថែម

គំរូជំនួយការលក់ប្រវត្តិរូបសង្ខេប / ប្រវត្តិរូបគំរូ។

គំរូជំនួយការលក់ប្រវត្តិរូបសង្ខេប / ប្រវត្តិរូបដែលបានផ្តល់ជូនខាងក្រោមអាចត្រូវបានប្រើជាគំរូសម្រាប់ការលក់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ...

អាន​បន្ថែម

វិស្វករកំដៅគំរូ / ប្រពន្ឋ័បំពង់ទឹក។

នៅពេលបង្កើតវិស្វករកំដៅឬម៉ាស៊ីនព្រីនធឺរ CV / បន្តវាជាការសំខាន់ដែល CV របស់អ្នកច្បាស់ ...

អាន​បន្ថែម

របៀបសរសេរ CV / ប្រវត្តិរូបគ្រូផ្ទាល់ខ្លួនដែលមានប្រសិទ្ធិភាព

តើប្រវត្តិរូបគ្រូបង្គោលផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកមានប្រវត្តិឬទេ? តើវាជាការឆ្លុះបញ្ចាំងដ៏ល្អរបស់អ្នកទេ? មាន...

អាន​បន្ថែម

គំរូជីវប្រវត្តិមុខងារសង្ខេបរបស់អ្នក។

នៅពេលដែលអ្នកដាក់ពាក្យសុំការងារតែងតែត្រូវប្រាកដថាប្រវត្តិរូបរបស់អ្នកលក់ជំនាញនិងបទពិសោធន៍របស់អ្នកនៅ ...

អាន​បន្ថែម

ប្រវត្តិរូបសង្ខេប / ប្រវត្តិរូបអតិថិជនជំនួយការអតិថិជន។

គំរូប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់ភ្នាក់ងារជំនួយការអតិថិជនដែលបានផ្តល់ជូនខាងក្រោមអាចប្រើជាគំរូសម្រាប់ ...

អាន​បន្ថែម

ជីវប្រវត្តិជាងឈើគំរូ។

ប្រវត្តិរូបសង្ខេបរូបជាងឈើប្រវត្តិរូបសង្ខេបគំរូជាងឈើប្រវត្តិរូបសង្ខេបដែលបានផ្តល់ជូនខាងក្រោមអាចប្រើជា ...

អាន​បន្ថែម

គំរូប្រវត្តិរូប Baker ប្រវត្តិរូបសង្ខេប / គំរូ។

គំរូប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់ Baker ប្រវត្តិរូបសង្ខេបដែលបានផ្តល់ជូនខាងក្រោមអាចប្រើជាគំរូសម្រាប់ CV របស់អ្នក / ...

អាន​បន្ថែម

ប្រវត្តិរូបសង្ខេបការងារ

ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការគំរូគំរូដើម្បីបង្ហាញពីប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់អ្នកដែលបានផ្តល់ជូនមេចុងភៅ / ប្រវត្តិរូបគួរមាន ...

អាន​បន្ថែម

អ្នកស្វែងរកការងារដែលមានភាពចាស់ទុំគំរូប្រវត្តិរូបសង្ខេប / ប្រវត្តិរូប។

មានពេលមួយដែលអ្នកឈានដល់អាយុជាក់លាក់មួយហើយដឹងថាអ្នកប្រហែលជាត្រូវការរកទីផ្សារ ...

អាន​បន្ថែម

គំរូនៃប្រវត្តិរូបសង្ខេបមិនល្អ / បន្ត។

ប្រវត្តិរូបសង្ខេប / ប្រវត្តិរូបរបស់អ្នកមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការជួយអ្នកក្នុងការសម្ភាសន៍។ ដូច្នេះវាគួរតែមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈ ...

អាន​បន្ថែម

លិខិតគម្របប្រវត្តិរូបសង្ខេបគំរូសម្រាប់ទំនេរផ្សព្វផ្សាយ។

អ្នកគួរតែធ្វើឱ្យប្រាកដថាលិខិតគ្របដណ្តប់របស់អ្នកចាប់យកចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកអានគូសបញ្ជាក់ជំនាញរបស់អ្នកដែលទាក់ទងនឹងការប្រកាសនិងលើកទឹកចិត្តឱ្យពួកគេតាមដានដោយទាក់ទងអ្នក។

អាន​បន្ថែម

ប្រវត្តិរូបសង្ខេបរដ្ឋបាល / បន្តគំរូគំរូ។

តើអ្នកទើបតែបញ្ចប់ការសិក្សារឺកំពុងស្វែងរកតួនាទីជានិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សា? បន្ទាប់មកអ្នកគួរតែ ...

អាន​បន្ថែម

បញ្ចូលទៅក្នុង CV លក់រាយ។

តើអ្នកកំពុងស្វែងរកប្រកាសនៅក្នុងផ្នែកលក់រាយហើយមានអារម្មណ៍ថាប្រវត្តិរូបសង្ខេប / ប្រវត្តិរូបបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នកត្រូវការ ...

អាន​បន្ថែម

ប្រវត្តិរូបសង្ខេបវិស្វករអេឡិចត្រូនិចប្រវត្តិរូបសង្ខេប។

ក្នុងនាមជាវិស្វករអេឡិចត្រូនិចមានវិស័យជាច្រើនដែលអ្នកអាចត្រូវបានជួលនៅក្នុងនោះ ...

អាន​បន្ថែម

គំរូប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងគម្រោងព័ត៌មានវិទ្យា។

ប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់កម្មវិធីគ្រប់គ្រងគម្រោងអាយធីអាចត្រូវបានប្រើសម្រាប់ប្រធានគំរោងរឺអាជីវកម្ម ...

អាន​បន្ថែម

គំរូប្រវត្តិរូបសង្ខេប / ប្រវត្តិរូបដោយចំណងជើងការងារ។

តើអ្នកត្រូវការស្វែងរកប្រវត្តិរូបសង្ខេប / ប្រវត្តិរូបដោយចំណងជើងការងារទេ? ការសរសេរប្រវត្តិរូបសង្ខេប / ប្រវត្តិរូបរបស់អ្នកពេលខ្លះអាចជា ...

អាន​បន្ថែម

ប្រវត្តិរូបសង្ខេបជីវប្រវត្តិសន្តិសុខ / ប្រវត្តិរូបសង្ខេប។

ប្រវត្តិរូបសង្ខេបការងាររឺភ្នាក់ងារសុវត្តិភាពប្រវត្តិរូបសង្ខេប / ប្រវត្តិរូបសង្ខេបប្រសិនបើអ្នកកំពុងស្វែងរកការងារនៅក្នុងសន្តិសុខ

អាន​បន្ថែម

ត្រូវការការផ្លាស់ប្តូរអាជីពជីវប្រវត្តិ?

តើអ្នកកំពុងពិចារណាផ្លាស់ប្តូរអាជីពទេ? មិនច្បាស់ពីអ្វីដែលត្រូវបន្លិចអ្វីដែលត្រូវដាក់បញ្ចូលឬអ្វីដែលត្រូវចាកចេញ ...

អាន​បន្ថែម

តើប្រវត្តិរូបសង្ខេបរឺប្រវត្តិរូបសង្ខេបគឺជាអ្វី?

ជីវប្រវត្តិប្រវត្តិរូបសង្ខេបគឺជាប្រភេទប្រវត្តិរូបទូទៅបំផុត។ ទ្រង់ទ្រាយនេះសង្ខេបពីអាជីពរបស់អ្នក ...

អាន​បន្ថែម

ប្រវត្តិរូបសង្ខេប / ប្រវត្តិរូបគំរូ។

គំរូប្រវត្តិរូបសង្ខេប / ប្រវត្តិរូបគំរូគំរូប្រវត្តិរូបសង្ខេប / ប្រវត្តិរូបអាចត្រូវបានប្រើនៅពេលអ្នកដាក់ពាក្យសុំ ...

អាន​បន្ថែម

ឧទាហរណ៍ការសរសេរ CV ដោយឥតគិតថ្លៃអ្នកអាចទាញយកបាន។

ឧទាហរណ៍នៃការសរសេរប្រវត្តិរូបសង្ខេបនិងគំរូបន្តដោយឥតគិតថ្លៃនៅទីនេះសម្រាប់អ្នកទាញយកដោយឥតគិតថ្លៃ ...

អាន​បន្ថែម

គំរូអ្នកជំនួយការរដ្ឋបាលគំរូ / ប្រវត្តិរូបសង្ខេប។

មិនថាអ្នកកំពុងដាក់ពាក្យសុំតួនាទីរដ្ឋបាលថ្នាក់ទាបឬសម្រាប់រដ្ឋបាលជាន់ខ្ពស់ ...

អាន​បន្ថែម

ប្រវត្តិរូបសង្ខេបការងារបុគ្គលិកសង្គម។

ប្រវត្តិរូបនិងប្រវត្តិរូបដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់នៅពេលដាក់ពាក្យសុំការងារសង្គមការងារ។ នេះ ...

អាន​បន្ថែម

គំរូអ្នកជំនួយការជាន់ខ្ពស់ឃ្លាំង / ប្រវត្តិរូបគំរូ។

គំរូប្រវត្តិរូបសង្ខេបឃ្លាំងជំនួយការឃ្លាំង / ប្រវត្តិរូបនៅពេលបង្កើត CV ជំនួយការឃ្លាំងជាន់ខ្ពស់។

អាន​បន្ថែម

ប្រវត្តិរូបសង្ខេបអ្នកសាងសង់គំរូ។

ត្រូវការប្រវត្តិរូបសង្ខេប / អ្នកសាងសង់គំរូ? កាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុនពាណិជ្ជករភាគច្រើនទទួលបានការងារធ្វើ ...

អាន​បន្ថែម

ឧទាហរណ៍ប្រវត្តិរូបសង្ខេបមិនល្អ / ការបន្ត - ជៀសវាងកំហុសឆ្គង CV ។

ឧទាហរណ៍ប្រវត្តិរូបសង្ខេបមិនល្អ / បន្តខណៈពេលដែលមានសរសេរសរសេរយ៉ាងល្អនិងមានកំហុសឆ្គងប្រវត្តិរូបសង្ខេបដោយឥតគិតថ្លៃ។

អាន​បន្ថែម

គំរូគំរូប្រវត្តិរូបសង្ខេបដោយឥតគិតថ្លៃរួមទាំងគំរូវិជ្ជាជីវៈ។

គំរូប្រវត្តិរូបសង្ខេបដោយឥតគិតថ្លៃខាងក្រោមនេះគឺជាគំរូប្រវត្តិរូបសង្ខេបដែលអ្នកអាចប្រើដើម្បីបង្កើតប្រវត្តិរូបសង្ខេប (CV) របស់អ្នក។ សូមអាន ...

អាន​បន្ថែម

ជ្រើសរើស​ភាសា

ស្វែងរកការងារតាមប្រទេស។

ស្វែងរកការងារតាមប្រទេសឥឡូវនេះ។

ស្វែងយល់ពីអំណាចនៃឥរិយាបថវិជ្ជមាន។

ច្បាប់នៃការទាក់ទាញ

ពិនវានៅលើ Pinterest