ព្រមាន & ‧​;: count (): ប៉ារ៉ាម៉ែត្រត្រូវតែជាអារេឬវត្ថុមួយដែលប្រតិបត្តិរាប់បាន។ /home/oxonian/thepdcafe.com/wp-content/plugins/wp-quiz-pro/inc/class-flip-quiz.php នៅ​លើ​បន្ទាត់ 46
ចែករំលែក

ការអភិវឌ្ឍខ្លួននិងការកែលំអខ្លួនឯងគឺជាការក្លាយជាអ្នកដែលល្អបំផុត។ វិស័យសំខាន់មួយគឺសុខភាពនិងសុខភាពរួមទាំងអាហារដែលយើងញ៉ាំ។

ថែរក្សារាងកាយរបស់អ្នកគឺសំខាន់ដូចការថែរក្សាចិត្តរបស់អ្នកដែរ។ រាងកាយរបស់អ្នកត្រូវការអាហារូបត្ថម្ភត្រឹមត្រូវដើម្បីអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ ក របបអាហារមានសុខភាពល្អធម្មជាតិ ត្រូវបានគេបង្ហាញឱ្យឃើញពីស្ថានភាពជាក់ស្តែងដូចជាជំងឺវង្វេងនិងវង្វេងវង្វាន់។

នេះគឺជាអាហារមួយចំនួនដែលអ្នកគួរពិចារណាបន្ថែមលើរបបអាហារប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នក។

អាហារ 5 ដែលល្អសម្រាប់សុខភាពរបស់អ្នកក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃ

Walnuts

ចុចដើម្បីត្រឡប់។

សាឡី

ចុចដើម្បីត្រឡប់។

ខ្ញី

ចុចដើម្បីត្រឡប់។

ប៉េងប៉ោះ

ចុចដើម្បីត្រឡប់។

ទំពាំងបាយជូ

ចុចដើម្បីត្រឡប់។

ចែករំលែក