ចែករំលែក

យើងភាគច្រើនបានកំណត់គោលដៅដែលយើងចង់ឈានដល់ជីវិត។ ដូច្នេះតើអ្នកធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីទទួលបានជោគជ័យ?

ប្រសិនបើអ្នកចង់បានពិតជាចង់ឈានដល់គោលដៅរបស់អ្នកវិធីសាស្រ្តមួយក្នុងចំណោមវិធីសាស្រ្តល្អបំផុតនៃការកំណត់គោលដៅគឺការកំណត់គោលដៅដែលអាចសម្រេចបានសម្រាប់ពេលអនាគត។

តើការកំណត់គោលដៅរបស់ស្មាតជាអ្វី?

 

ការកំណត់គោលដៅឆ្លាត

នៅពេលបង្កើតគោលដៅវាចាំបាច់ត្រូវរៀនអំពីអក្សរកាត់ SMART

អក្សរនិមួយៗតំណាងអោយផ្នែកផ្សេងៗនៃគោលដៅ។ ប្រសិនបើអ្នកបង្កើតគោលដៅដ៏ឆ្លាតវៃអ្នកបានបង្កើតគោលដៅដែលមានលក្ខណៈជាក់លាក់អាចវាស់វែងបានសកម្មភាពសមហេតុផលនិងទាន់ពេលវេលា។

ការប្រើគោលដៅ SMART អាចជួយអ្នកធ្វើឱ្យគោលដៅកាន់តែប្រសើរនិងរៀបចំអ្នកឱ្យទទួលបានជោគជ័យក្នុងការកំណត់គោលដៅរបស់អ្នក។

S - ឈរឱ្យជាក់លាក់ដែលមានន័យថាគោលដៅរបស់អ្នកត្រូវការប្រកបយ៉ាងជាក់លាក់។ ការប្រើប្រាស់ភាសាដែលមិនប្រាកដថាគោលដៅគឺជាអ្វីហេតុអ្វីអ្នកចង់សំរេចគោលដៅនិងរបៀបដែលអ្នកនឹងទៅដល់ទីនោះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់។

ប្រសិនបើអ្នកមិនអាចត្រូវបានរៀបរាប់លម្អិតនៅក្នុងការពិពណ៌នាអំពីគោលដៅរបស់អ្នកវានឹងពិបាកក្នុងការសំរេចគោលដៅ។ ចំណាយពេលធ្វើផ្នែកនេះអោយត្រូវ។

M - ឈរសម្រាប់វាស់វែងបានដែលមានន័យថាអ្នកគួរតែអាចប្រើវាជាម៉ែត្រសម្រាប់កំណត់ជោគជ័យ។ ប្រសិនបើគោលដៅរបស់អ្នកមិនអាចត្រូវបានគេរាប់បានទេនោះវាមិនមែនជាគោលដៅពេញលេញទេហើយអ្នកក៏មិនដឹងពីរបៀបប្រាប់នៅពេលដែលអ្នកទទួលបានជោគជ័យដែរ។

ឧទាហរណ៍នៃគោលដៅដែលអាចវាស់វែងបានគឺដូចជា៖“ ខ្ញុំចង់បន្ថែមប្រាក់ចំណូល ២០០ ដុល្លារក្នុងមួយសប្តាហ៍ដល់ធនាគាររបស់យើងដោយសរសេរអត្ថបទចំនួន ៥ ក្នុងមួយសប្តាហ៍សំរាប់គេហទំព័រ” ។

A -“ ក” អាចតំណាងឱ្យសកម្មភាពដែលអាចធ្វើទៅបានអាចចាត់ចែងបានឬអាចសម្រេចបាន។ ចំណង់ចំណូលចិត្តក្នុងការសំរេចបានអ្វីដែលល្អគឺធ្វើអោយគោលដៅរបស់អ្នកមានសកម្មភាពមានន័យថាអ្វីមួយដែលអ្នកអាចធ្វើអ្វីបានជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលនៅទីបំផុតនឹងនាំទៅដល់គោលដៅដែលសំរេចបាន។

គោលដៅក៏គួរតែអាចសម្រេចបានដែរឬអ្នកនឹងខកចិត្តតែប៉ុណ្ណោះ។ មានភាពត្រឹមត្រូវអំពីពេលវេលាដែលត្រូវចំណាយដើម្បីឈានដល់គោលដៅហើយតើត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីទៅដល់ទីនោះ។ ដូចគ្នានេះផងដែរដឹងថាអ្នកណានឹងទទួលខុសត្រូវចំពោះការធ្វើវា។

R - នេះអាចតំណាងឱ្យភាពប្រាកដនិយមឬពាក់ព័ន្ធហើយទាំងពីររឺទាំងពីរគឺសំខាន់និងពិត។ ប្រសិនបើអ្នកចង់អោយគោលដៅរបស់អ្នកជោគជ័យវាពិតជាអ្វីដែលប្រាកដនិយមឬអ្នកនឹងបរាជ័យ។ វាក៏គួរតែទាក់ទងទៅនឹងចក្ខុវិស័យនៃជីវិតរបស់អ្នកនិងត្រូវនឹងគុណតម្លៃរបស់អ្នក។

T អក្សរ“ T” នៅក្នុងអក្សរកាត់ SMART អាចមានពេលវេលាកំណត់ពេលវេលាអាចតាមដានបាន។ ទាំងអស់នេះគឺជាផ្នែកសំខាន់នៃការបង្កើតនិងកំណត់គោលដៅ។

ប្រសិនបើអ្នកមិនបានកំណត់ពេលវេលាហើយអ្នកមិនអាចតាមដាននូវអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនោះគោលដៅរបស់អ្នកនឹងពិបាកក្នុងការប៉ាន់ស្មានឬបង្ហាញបានសំរេច។

ពាក្យណាដែលអ្នកប្រើដើម្បីជួយអ្នកឱ្យសម្រេចគោលដៅរបស់អ្នករឿងសំខាន់គឺអ្នកត្រូវមានដំណើរការដើម្បីជួយអ្នកឱ្យសម្រេចគោលដៅឆ្លាត។

គោលដៅឆ្លាតគឺជាគោលដៅដែលអ្នកធ្វើតាមដើម្បីសម្រេចបាននិងដឹងថាពេលណាអ្នកបានជួបពួកគេ។

វិធីកំណត់គោលដៅដែលអាចសម្រេចបានដោយឆ្លាតវៃសម្រាប់អនាគត

កំណត់គោលដៅដែលអាចសម្រេចបានដោយឆ្លាតវៃ

ដើម្បីកំណត់គោលដៅដែលមានសក្តានុពលដែលអាចសម្រេចបានសូមចំណាយពេលខ្លះដើម្បីស្រាវជ្រាវក្តីសុបិន្តដែលអ្នកត្រូវរកឱ្យឃើញថាតើអាចទៅរួចដែរឬទេ។

អ្នកពិតជាចង់ប្រកួតប្រជែងខ្លួនឯងប៉ុន្តែអ្នកមិនចង់ធ្វើឱ្យគោលដៅពិបាកខ្លាំងទេដែលអ្នកជួបតែការបរាជ័យ។

ដើម្បីធានាបាននូវភាពជោគជ័យអតិបរមាត្រូវប្រាកដថាគោលដៅរបស់អ្នកត្រូវនឹងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដូចខាងក្រោម។

ត្រូវនឹងគុណតម្លៃស្នូលរបស់អ្នក

មានប្រភេទគោលដៅមួយចំនួនរួមមាន៖

  • ពាណិជ្ជកម្ម
  • អាជីព
  • ការអប់រំ
  • ហិរញ្ញវត្ថុ
  • សុខភាព​រាងកាយ
  • ទំនាក់ទំនង

គោលដៅណាមួយសមនឹងតំបន់សំខាន់មួយនៃជីវិតបួនគឺគ្រួសារហិរញ្ញវត្ថុរាងកាយឬផ្ទាល់ខ្លួន - ទំនងជាអ្នកអាចកំណត់គោលដៅជាក់ស្តែងដែលអ្នកអាចសម្រេចបាន។

ប្រសិនបើគោលដៅសម្រាប់ហេតុផលមួយចំនួនមិនសមនឹងតម្លៃស្នូលមួយរបស់អ្នកវាមិនទំនងជាអ្នកទទួលបានជោគជ័យច្រើនទេ។

គ្រប់គ្រង ១០០ ភាគរយ

ខណៈពេលដែលគោលដៅដែលពឹងផ្អែកលើអ្នកដទៃមិនខុសទេពួកគេកាន់តែពិបាកសម្រេចបាន។ គោលដៅណាដែលអ្នកគ្រប់គ្រង ១០០ ភាគរយគឺជាគោលដៅដែលអ្នកអាចទៅដល់។

ប៉ុន្តែត្រូវប្រាកដថាអ្នកមិនអនុញ្ញាតឱ្យការភ័យខ្លាចចូលក្នុងផ្លូវរបស់អ្នកឬបន្ទោសវាសនាចំពោះការបរាជ័យរបស់អ្នក។ ជំនឿលើខ្លួនឯង អាចទទួលបាននៅក្នុងវិធីរបស់អ្នកនៅលើមួយនេះ។

ត្រូវមានភាពប្រាកដនិយមថាតើអ្នកមានការគ្រប់គ្រងរឺអត់ហើយផ្តល់កិត្តិយសដល់ខ្លួនអ្នកថែមទៀត។ ឧទាហរណ៍ប្រសិនបើអ្នកគិតថាអ្នកមិនមានការគ្រប់គ្រងលើអនាគតហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកដោយសារតែ“ នោះជារបៀបដែលវា” អ្នកយល់ច្រឡំហើយចាំបាច់ត្រូវលុបបំបាត់ការគិតបែបនេះ។

អនុវត្តការវិភាគ SWOT ដើម្បីជួយអ្នកក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញាណភាពខ្លាំងនិងចំណុចខ្សោយរបស់អ្នក។ នៅពេលអ្នកដឹងពីចំណុចខ្សោយណាមួយ - ដោះស្រាយវា។

អាចដើម្បីសំរេចគោលដៅ

មើលឃើញគោលដៅឆ្លាតរបស់អ្នក

ប្រសិនបើអ្នកមិនអាចមើលឃើញលទ្ធផលចុងក្រោយវានឹងមានការលំបាកខ្លាំងណាស់ក្នុងការឆ្ពោះទៅមុខឆ្ពោះទៅរកការសម្រេចគោលដៅ។ ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការគូររូបសូមបង្កើតបន្ទះចក្ខុវិស័យ។

ឬអ្នកអាចចំណាយពេលមួយថ្ងៃដើម្បីស្រមើស្រមៃអំពីក្តីសុបិន្តធំរបស់អ្នកនិងមើលពីរបៀបដែលពួកគេទាំងអស់គ្នាសមនឹងគ្នានៅក្នុងរូបភាពធំនៃជីវិតរបស់អ្នក។

អ្នកត្រូវមើលគោលដៅចុងក្រោយដើម្បីអាចសម្រេចវាបាន។

ត្រូវជាក់លាក់

រាល់គោលដៅដែលអ្នកបង្កើតត្រូវមានលក្ខណៈជាក់លាក់។ ប្រសិនបើអ្នកពិតជាចង់ប្រាកដថាដើម្បីឈានដល់គោលដៅអ្នកត្រូវដឹងថាពេលណាអ្នកឈានដល់គោលដៅ។

ជំនួសឱ្យការនិយាយថា "ខ្ញុំចង់ចាប់ផ្តើមអាជីវកម្ម" សូមបញ្ជាក់ច្បាស់ថាតើអាជីវកម្មប្រភេទណាដែលអ្នកចង់ចាប់ផ្តើម។

ស្រមៃមើលនិងកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកដែលអ្នកចង់ធ្វើជាអតិថិជនរបស់អ្នក។ កាលណាអ្នកឃើញរូបភាពកាន់តែច្រើននោះគោលដៅកាន់តែច្បាស់។

អាចវាស់វែងបាន

តើអ្នកបានសំរេចគោលដៅនៅចំនុចណា? ប្រសិនបើអ្នកមិនអាចផ្តល់លេខឬអ្វីមួយដែលអាចវាស់វែងបានទេនោះអ្នកនឹងមិនមានគោលដៅដែលអាចសម្រេចបានពិតប្រាកដទេ។

ប្រសិនបើអ្នកចង់ប្រើឧទាហរណ៍អាជីវកម្មអ្នកអាចរាប់បញ្ចូលថាអ្នកចង់រកប្រាក់ចំណូលបាន x រៀងរាល់សប្តាហ៍តាមកាលបរិច្ឆេទជាក់លាក់ហើយបន្ទាប់មករបៀបនិងមូលហេតុដែលអ្នកនឹងធ្វើវា។

ចូរចាត់វិធានការ

ដើម្បីសំរេចគោលដៅណាមួយត្រូវមានជំហានដែលអ្នកអាចធ្វើដើម្បីទៅដល់ទីនោះ។ ដូចជាការប្រើផែនទីដើម្បីទៅដល់គោលដៅដែលអ្នកចង់ទៅនោះអ្នកត្រូវគូរផែនទីទៅកាន់ចក្ខុវិស័យនៃភាពជោគជ័យរបស់អ្នកជាមួយនឹងជំហាននិងផ្លូវដែលអ្នកនឹងដើរ។

ដាក់មិនត្រឹមតែអ្វីទេប៉ុន្តែពេលណានិងរបៀបដែលអ្នកនឹងសំរេចជំហាន។

ឧទាហរណ៍គោលដៅឆ្លាត

ចងចាំគោលដៅអាចមានលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួនវិជ្ជាជីវៈការអប់រំជំនួញសុខភាពសុខភាពនិងច្រើនទៀត។

ពួកវាអាចមានរយៈពេលខ្លីមធ្យមឬវែងសាមញ្ញឬស្មុគស្មាញ។ នេះគឺជាឧទាហរណ៍មួយចំនួន។

ឧទាហរណ៍គោលដៅឆ្លាត ១:

ថមមីចង់ស្រកទំងន់ ១៤ ផោនដោយកាត់បន្ថយបរិមាណកាបូអ៊ីដ្រាតនៅក្នុងរបបអាហាររបស់គាត់ .. នេះគឺជាគោលដៅដែលអាចសំរេចបានប៉ុន្តែវាមិនមែនជាគោលដៅរបស់ SMART ទេ។

ប៉ុន្តែការធ្លាក់ចុះរបស់គាត់គឺមើលបាល់ទាត់លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍នៅពេលដែលគាត់ទំនងជាផឹកស្រាបៀរនិងញ៉ាំអាហារសម្រន់។ ដូច្នេះគាត់ទំនងជាបរាជ័យក្នុងរដូវកាលបាល់ទាត់។

ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយដោយកំណត់រយៈពេលជាក់លាក់មួយដើម្បីសម្រេចបាន នៅខាងក្រៅ នៃរដូវកាលបាល់ទាត់ឥឡូវនេះគាត់មានគោលដៅ SMART ។

ឧទាហរណ៍គោលដៅឆ្លាត ១:

ភីធឺនិងជេនសម្រេចចិត្តសន្សំប្រាក់បញ្ញើសម្រាប់ផ្ទះ។ គោលដៅដ៏អស្ចារ្យប៉ុន្តែមិនច្បាស់។ ដើម្បីប្រែក្លាយវាទៅជាគោលដៅ SMART ពួកគេត្រូវបន្ថែមព័ត៌មានលំអិត។

ដូច្នេះដំបូងអ្នកត្រូវកំណត់ចំនួនគោលដៅ - ឧទាហរណ៍ ៣ ម៉ឺនដុល្លារ។ បន្ទាប់មកពួកគេសម្រេចចិត្តថាវានឹងចំណាយពេលយ៉ាងពិតប្រាកដ ៥ ឆ្នាំដើម្បីធ្វើដូចនេះ។

ឥឡូវនេះគោលដៅ SMART នេះអាចត្រូវបានត្រួតពិនិត្យនិងកែសំរួលដើម្បីធ្វើអោយវាសំរេចបាន។

បង្កើតគោលដៅដែលអាចសម្រេចបានដោយឆ្លាតវៃសម្រាប់អនាគត!

អ្នកមិនចង់សរសេរគោលដៅដែលពិបាកនឹងសម្រេចបានឬអាក្រក់ជាងនេះឡើយ។ ត្រូវប្រាកដថាវាអាចទៅរួចខាងវិទ្យាសាស្ត្រក្នុងការធ្វើវាដោយស្រាវជ្រាវអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងជាក់ស្តែង។

បំបែកភារកិច្ចរបស់អ្នកទៅជាកំណាត់តូចៗ។ នេះនឹងនាំឱ្យមានគោលដៅជាក់លាក់ដែលអាចសម្រេចបាន។

ឧទាហរណ៍អ្នកមិនទំនងនឹងចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មនៅថ្ងៃនេះទេហើយរកបានតួលេខ ៦ នៅថ្ងៃស្អែកឬសូម្បីតែឆ្នាំដំបូងនៃអាជីវកម្ម។

រកមើលការស្រាវជ្រាវនិងកំណត់នូវអ្វីដែលសមហេតុផលនិងរបៀបដែលអ្នកនឹងធ្វើវា។

ត្រូវឱ្យទាន់ពេលវេលា

ធ្វើឱ្យពេលវេលាឆ្លាតវៃរបស់អ្នកចងសម្រាប់ភាពជោគជ័យ

រាល់គោលដៅត្រូវតែមានដែនកំណត់ពេលវេលាបើមិនដូច្នេះទេអ្នកមិនអាចសំរេចបានឡើយ។

ចាប់ផ្តើមពីទីបញ្ចប់ហើយធ្វើការត្រឡប់ទៅថ្ងៃនេះវិញ។ បង្កើតបញ្ជីនៃអ្វីដែលត្រូវធ្វើរាល់ថ្ងៃដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលចុងក្រោយ។ ប៉ុន្តែសូមកំណត់ពេលវេលា។

អ្នកអាចធ្វើការកែតម្រូវនៅពេលអ្នកចូលទៅក្នុងគម្រោងប្រសិនបើវាដំណើរការដើម្បីឱ្យមានភាពប្រាកដនិយម។ ព្យាយាមនិងទប់ទល់នឹងការផ្លាស់ប្តូរពេលវេលាព្រោះអ្នកមិននៅជាប់នឹងបញ្ជីភារកិច្ចរបស់អ្នក។

ប្រើវិធីសាស្ត្រនេះដើម្បីបង្កើតគោលដៅដ៏មានឥទ្ធិពលសម្រាប់អនាគតដែលអ្នកអាចសម្រេចបាន។ អ្នកនឹងមិនជួបការបរាជ័យច្រើនទេព្រោះអ្នកអាចធ្វើបាន តែងតែកែសម្រួលពេលវេលានិងគោលដៅរបស់អ្នក ដូចដែលអ្នកបានរៀនកាន់តែច្រើន។

រឿងសំខាន់គឺផ្តល់គោលដៅនីមួយៗនូវការគិតពិចារណានិងសិក្សាឱ្យបានច្រើនមុនពេលកំណត់វា។

តាមដានការរីកចម្រើនរបស់អ្នកជាមួយទិនានុប្បវត្តិគោលដៅ

នៅពេលដែលអ្នកបានកំណត់គោលដៅរបស់អ្នកវាពិតជាសំខាន់ណាស់ក្នុងការតាមដានវា។ ចងចាំពាក្យចាស់ -“ គោលដៅដែលមិនបានសរសេរទុកគឺគ្រាន់តែជាការចង់បាន” ។

ការប្រើប្រាស់ទិនានុប្បវត្តិគោលដៅនឹងអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកដាក់គំនិតរបស់អ្នកហើយឆ្លុះបញ្ចាំងពីរបៀបដែលអ្នកកំពុងធ្វើ។ ធ្វើឱ្យវាទាន់សម័យអាចផ្តល់នូវការលើកទឹកចិត្តសម្រាប់អ្នកដើម្បីសម្រេចគោលដៅរបស់អ្នក។

ចែករំលែក