ចែករំលែក

មានវិធីដើម្បីផ្លាស់ប្តូរជីវិតរបស់អ្នកក្នុងរយៈពេល ៣០ ថ្ងៃ

អ្នកមិនចាំបាច់ធ្វើជាអ្នកផ្សេងក្រៅពីអ្នកនោះទេ។

តើខ្ញុំពិតជាអាចផ្លាស់ប្តូរជីវិតរបស់ខ្ញុំក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃបានទេ?

នោះអាស្រ័យលើអ្នក! ផ្លាស់ប្តូរជីវិតរបស់អ្នកក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវដំណើរការដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្តូរសំខាន់ៗដោយអនុវត្តលំហាត់ដែលបានបង្ហាញ។

តើអ្នកធ្លាប់ទិញខោអាវថ្មីមួយដែលធ្វើឱ្យអ្នកមានអារម្មណ៍និងមើលទៅអស្ចារ្យឬញ៉ាំនៅភោជនីយដ្ឋានដែលមានបម្រើម្ហូបឆ្ងាញ់ទេ? រឿងទាំងនេះអាចធ្វើឱ្យយើងមានអារម្មណ៍ល្អប៉ុន្តែវាច្រើនតែបណ្តោះអាសន្ន។

នៅពេលអ្នកអនុវត្តបច្ចេកទេសក្នុងការផ្លាស់ប្តូរជីវិតរបស់អ្នកក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃមិនត្រឹមតែធ្វើអោយអ្នកមានអារម្មណ៍ល្អនិងផ្លាស់ប្តូរអ្វីៗនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកអោយកាន់តែប្រសើរឡើងនោះទេ។ អ្នកនឹងធ្វើការផ្លាស់ប្តូររយៈពេលវែង។

ផ្លាស់ប្តូរជីវិតរបស់អ្នកក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃគឺជាការវិនិយោគនៅក្នុងអ្នក!

សំណួរ​ដែលគេ​ច្រើន​សួរ:

តើវានឹងជួយខ្ញុំយ៉ាងដូចម្តេច?

ផ្លាស់ប្តូរជីវិតរបស់អ្នកនៅក្នុងអ៊ីនធឺរណែត 30 ថ្ងៃអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកពិនិត្យមើលនិងអនុវត្តដោយខ្លួនអ្នកជឿថាអ្នកនឹងទទួលបាន។ ផ្លាស់ប្តូរជីវិតរបស់អ្នកក្នុងថ្ងៃ 30 ថ្ងៃមានបណ្តុំលំហាត់ដែលអាចបញ្ជាក់បានដែលអ្នកអាចអនុវត្តដោយខ្លួនឯងដោយមិនចាំបាច់កំណត់គោលដៅមិនប្រាកដប្រជាដែលជារឿយៗអាចបណ្តាលឱ្យបរាជ័យ។ គ្រាន់តែអនុវត្តលំហាត់ប្រចាំថ្ងៃដែលបានផ្តល់ឱ្យហើយអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍និងឃើញភាពប្រសើរឡើងនៅពេលគំនិតថ្មីរបស់អ្នកនាំមកនូវរង្វាន់ដែលអ្នកសមនឹងទទួលបាន។

ខ្ញុំមិនមានលុយច្រើនទេ។
តើ​ខ្ញុំ​អាច​ធ្វើអ្វី​បាន​?

មិនមែនមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចមានលទ្ធភាពជាគ្រូបង្វឹកឬគ្រូបណ្តុះបណ្តាលផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីជួយពួកគេឱ្យឆ្ពោះទៅមុខបានទេ។ សម្រាប់តម្លៃតូចមួយ ebook នេះនឹងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវលំហាត់លើកទឹកចិត្តសាមញ្ញដែលមិនចំណាយពេលច្រើនអាចត្រូវបានអនុវត្តដោយខ្លួនឯង; ប៉ុន្តែនឹងអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកស្វែងរកការផ្លាស់ប្តូរដែលអ្នកចង់ធ្វើ។

ខ្ញុំមិនមានពេលច្រើនទេ។
តើ​ខ្ញុំ​អាច​ធ្វើអ្វី​បាន​?

យើងបានធ្វើឱ្យប្រាកដថាលំហាត់នៅក្នុងសៀវភៅអេឡិចត្រូនិចដែលអាចទាញយកបានគឺមិនចំណាយពេលច្រើនឬស្មុគស្មាញទេប៉ុន្តែមានប្រសិទ្ធភាព! ជារៀងរាល់ថ្ងៃវិធីសាស្រ្តដែលបានសាកល្បងនិងបំពេញអ្នកនឹងផ្តល់អំណាចដល់អ្នកនិងនាំមកនូវការផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកដែលអ្នកចង់ធ្វើ។
មិនថាអ្នកកំពុងស្វែងរកការផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកទស្សនវិស័យលើជីវិតឬអាជីពរបស់អ្នកសៀវភៅនេះអាចជាការចាប់ផ្តើមនៃដំណើរដ៏អស្ចារ្យទៅកាន់សុភមង្គល។
ធ្វើការសម្រេចចិត្តដែលនឹងផ្លាស់ប្តូរជីវិតរបស់អ្នកឥឡូវនេះហើយមើលលទ្ធផល។

ចែករំលែក