ជ្រើសទំព័រ

ប្រភេទ: អត្ថបទអភិវឌ្ឍន៍ផ្ទាល់ខ្លួន។

ហេតុអ្វីបានជាមនុស្សជោគជ័យប្រើផែនការអភិវឌ្ឍផ្ទាល់ខ្លួន!

មិនមានផែនការអភិវឌ្ឍផ្ទាល់ខ្លួនពីរគួរតែដូចគ្នាទេព្រោះគ្មានមនុស្សពីរនាក់កំពុងធ្វើការ ...

អាន​បន្ថែម

អាកប្បកិរិយាវិជ្ជមានអាចជួយអ្នកឱ្យទទួលបានជោគជ័យ។

យើងទាំងអស់គ្នាមានគំរូឬមនុស្សដែលយើងកោតសរសើរ។ ជាធម្មតាទាំងនេះគឺជាមនុស្សជោគជ័យដែលមាន ...

អាន​បន្ថែម

តើអ្នកពិតជាចង់បានអ្វីនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នក? តើអ្នកផ្តោតអារម្មណ៍ទេ?

ការអភិវឌ្ឍផ្ទាល់ខ្លួនការកែលម្អខ្លួនឯងឬការរីកចម្រើនខ្លួនឯងគឺជាប្រធានបទដ៏ធំធេងដែលយើងអាចបាត់បង់។ …

អាន​បន្ថែម

ហេតុអ្វីបានជាមានផ្នត់គំនិតវិជ្ជមានអាចនាំមកនូវភាពជោគជ័យ។

យើងទាំងអស់គ្នាចង់ក្លាយជាមនុស្សដែលពូកែបំផុតហើយមានផ្នត់គំនិតវិជ្ជមានអាចនាំមកនូវជោគជ័យ។ តើអ្នកដឹងទេ ...

អាន​បន្ថែម

តើអ្វីជាភាពខុសគ្នារវាងការកែលម្អខ្លួនឯងនិងការអភិវឌ្ឍន៍ផ្ទាល់ខ្លួន?

សម្រាប់មនុស្សជាច្រើនដែលមានបំណងធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវជីវិតរបស់ពួកគេអាចមានការភ័ន្តច្រឡំអំពីភាពខុសគ្នារវាង ...

អាន​បន្ថែម

គំរូផែនការអភិវឌ្ឍផ្ទាល់ខ្លួន។

នៅពេលដែលអ្នកសំរេចថាអ្នកចង់ផ្លាស់ប្តូរជីវិតរបស់អ្នកជំហានបន្ទាប់គឺត្រូវកំណត់គោលដៅខ្លួនឯង ...

អាន​បន្ថែម

បង្កើតទម្លាប់វិជ្ជមានថ្មីដំបូងនោះអាចផ្លាស់ប្តូរជីវិតរបស់អ្នក។

មានពេលខ្លះដែលយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរ។ វាអាចនឹងឈប់ជក់បារីស្រកទម្ងន់ឬរកការងារថ្មី។

អាន​បន្ថែម

ជ្រើសរើស​ភាសា

ស្វែងរកការងារតាមប្រទេស។

ស្វែងរកការងារតាមប្រទេសឥឡូវនេះ។

ស្វែងយល់ពីអំណាចនៃឥរិយាបថវិជ្ជមាន។

ច្បាប់នៃការទាក់ទាញ

ពិនវានៅលើ Pinterest