ជ្រើសទំព័រ

ប្រភេទ: ការកំណត់គោលដៅ។

៤ ជំហ៊ានងាយៗក្នុងការទទួលយកទំលាប់របស់អ្នក

ប្រកាន់ខ្ជាប់នូវទម្លាប់របស់អ្នកយោងតាមការសិក្សារបស់ភីលីពលីលីវាអាចយកអ្វីពី ១៨ …

អាន​បន្ថែម

វិធីកំណត់គោលដៅដែលអាចសម្រេចបានដោយឆ្លាតវៃសម្រាប់អនាគត

យើងភាគច្រើនបានកំណត់គោលដៅដែលយើងចង់ឈានដល់ជីវិត។ ដូច្នេះតើអ្នកធ្វើយ៉ាងម៉េចអំពីរឿងនេះ ...

អាន​បន្ថែម

ជំហានមានប្រសិទ្ធភាព 7 វិធីដើម្បីសំរេចគោលដៅរបស់អ្នក។

តើអ្នកបានកំណត់គោលដៅប៉ុន្តែមិនបានសំរេចគោលដៅទេ? ប្រសិនបើចម្លើយរបស់អ្នកគឺបាទ / ចាសអ្នកទំនងជាកំពុងធ្វើវា ...

អាន​បន្ថែម

ជ្រើសរើស​ភាសា

ស្វែងរកការងារតាមប្រទេស។

ស្វែងរកការងារតាមប្រទេសឥឡូវនេះ។

ស្វែងយល់ពីអំណាចនៃឥរិយាបថវិជ្ជមាន។

ច្បាប់នៃការទាក់ទាញ

ពិនវានៅលើ Pinterest