ជ្រើសទំព័រ

ប្រភេទ: មគ្គុទ្ទេសក៍លិខិតគម្រប។

សរសេរលិខិតគម្របប្រវត្តិរូបតាមអ៊ីនធឺណិតដែលដំណើរការ។

នៅពេលដែលអ្នកដាក់ពាក្យសុំការងារតាមអ៊ិនធរណេតតើអ្នកបញ្ចូលលិខិតបញ្ជាក់ប្រវត្តិរូបទេ? សំរាប់មនុស្សជាច្រើនមានប្រវត្តិរូបសង្ខេប។

អាន​បន្ថែម

មគ្គុទេសក៍លិខិតបញ្ជាក់អំពី CV ដែលទទួលបានជោគជ័យ។

ដោយសារចំនួនការងារដែលកំពុងត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនិងដាក់ពាក្យសុំតាមអ៊ិនធឺរណែតមានការកើនឡើងតម្រូវការនៃប្រវត្តិរូបល្អ ...

អាន​បន្ថែម

១០ ចំណុចអំពីលិខិតគម្រប CV ដែលដំណើរការ។

តើអ្វីជាភាពជាប់ទាក់ទងនៃប្រវត្តិរូបសង្ខេបរឺប្រវត្តិរូបសង្ខេបនាពេលនេះ?

អាន​បន្ថែម

ជ្រើសរើស​ភាសា

ស្វែងរកការងារតាមប្រទេស។

ស្វែងរកការងារតាមប្រទេសឥឡូវនេះ។

ស្វែងយល់ពីអំណាចនៃឥរិយាបថវិជ្ជមាន។

ច្បាប់នៃការទាក់ទាញ

ពិនវានៅលើ Pinterest