ជ្រើសទំព័រ

ប្រភេទ: វីដេអូសំភាសន៍ការងារ។

តើការប្រើគ្រូបង្វឹកសម្ភាសន៍មានគុណសម្បត្តិអ្វីខ្លះ?

តើអ្នកកំពុងបាត់បង់ការងារនៅពេលសម្ភាសន៍មែនទេ? តើអ្នកបានគិតឬពិចារណារកជំនួយ ...

អាន​បន្ថែម

វិធីដោះស្រាយជាមួយការបដិសេធបន្ទាប់ពីសម្ភាសន៍។

ការរៀនពីរបៀបដោះស្រាយជាមួយនឹងការបដិសេធបន្ទាប់ពីការសម្ភាសគឺជារឿងចាំបាច់។ បើផ្នែកឈឺចាប់ ...

អាន​បន្ថែម

តើការសម្ភាសន៍ការងារផ្អែកលើសមត្ថភាពគឺជាអ្វី?

និយោជិកកាន់តែច្រើនឡើង ៗ កំពុងប្រើទម្រង់សម្ភាសន៍ការងារដែលផ្អែកលើសមត្ថភាព។ ដូច្នេះតើអ្នករៀបចំយ៉ាងដូចម្តេច ...

អាន​បន្ថែម

ស៊ូទ្រាំនឹងសំនួរសំភាសន៍ល្បិចដែលអ្នកអាចត្រូវបានសួរ។

មានសំណួរសំភាសន៍មួយចំនួនដែលជាញឹកញាប់អាចត្រូវបានបកស្រាយខុស។

អាន​បន្ថែម

ប្រាប់ខ្ញុំអំពីខ្លួនឯងសំណួរសម្ភាសន៍ការងារ។

សំណួរសំភាសន៍ការងារ "ប្រាប់ខ្ញុំអំពីខ្លួនអ្នក" គឺជាផ្នែកមួយនៃការពេញនិយមបំផុត ...

អាន​បន្ថែម

ប្រាប់ខ្ញុំអំពីសំណួរសំភាសន៍ខ្សោយ។

ប្រសិនបើអ្នកធ្លាប់ចូលរួមសំភាសន៍ឱកាសដែលអ្នកនឹងត្រូវបានគេសួរ“ ប្រាប់…

អាន​បន្ថែម

យុទ្ធសាស្ត្រសម្ភាសន៍ការងាររហ័សនិងបច្ចេកទេសសម្ភាសន៍។

សម្រាប់មនុស្សជាច្រើនការសម្ភាសការងារអាចជាដំណើរការគួរឱ្យភ័យខ្លាចឬគួរឱ្យភ័យខ្លាច។ តាមពិតមានមនុស្សជាច្រើន ...

អាន​បន្ថែម

វីដេអូសំភាសន៍ការងារ - សំនួរសំភាសន៍ល្បិច

បទសម្ភាសន៍ការងារជាធម្មតាដំណាក់កាលចុងក្រោយក្នុងដំណើរការជ្រើសរើសបុគ្គលិកឬសម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយ។ ផ្លូវ...

អាន​បន្ថែម

ព័ត៌មានជំនួយសម្ភាសន៍កំពូល ៗ ពីអ្នកជំនាញ។

គន្លឹះសំភាសន៍កំពូល ៗ ពីអ្នកជំនាញគន្លឹះសំភាសន៍ខាងលើទាំងនេះមកពីអ្នកជំនាញអាចគូសបញ្ជាក់ពីរបៀប ...

អាន​បន្ថែម

ការជ្រើសរើសអ្វីដែលពាក់ទៅនឹងការសម្ភាសន៍ការងាររបស់អ្នក។

អ្វីដែលត្រូវពាក់សំភាសន៍ការងាររបស់អ្នកការសម្ភាសការងាររបស់អ្នកគឺជាដំណាក់កាលសំខាន់បំផុតនៃការសំភាសន៍ ...

អាន​បន្ថែម

ជ្រើសរើស​ភាសា

ស្វែងរកការងារតាមប្រទេស។

ស្វែងរកការងារតាមប្រទេសឥឡូវនេះ។

ស្វែងយល់ពីអំណាចនៃឥរិយាបថវិជ្ជមាន។

ច្បាប់នៃការទាក់ទាញ

ពិនវានៅលើ Pinterest