ជ្រើសទំព័រ

កាហ្វេអភិវឌ្ឍន៍ផ្ទាល់ខ្លួនផ្តល់នូវព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួននិងការកែលម្អ

ការអភិវឌ្ឍផ្ទាល់ខ្លួនការកែលម្អខ្លួនឯងសុខភាពនិងការងារ

                                                    ភាសា

គន្លឹះទាំង ៤ អំពីវិធីប្រើប្រាស់ច្បាប់នៃការទាក់ទាញប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព

តើអ្នកដឹងពីច្បាប់នៃការទាក់ទាញទេប៉ុន្តែមិនប្រាកដថាវាដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេច? គន្លឹះខាងក្រោមនឹងជួយអ្នកឱ្យរៀន ...

អាន​បន្ថែម

ទទួលស្គាល់ភាពវិជ្ជមាននៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកនិងដឹងគុណចំពោះពួកគេ

បើក្រឡេកមើលព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកថ្មីៗវិញគេមិនអាចប្រកែកបានថាមានដំណឹងអាក្រក់ច្រើនជាងដំណឹងល្អ…

អាន​បន្ថែម

ព័ត៌មានជំនួយ ៣ សម្រាប់ការមើលឃើញប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងច្បាប់នៃការទាក់ទាញ

ច្បាប់នៃការទាក់ទាញគឺផ្អែកលើជំនឿថាអ្វីៗដែលអ្នកទាក់ទាញក្នុងជីវិតគឺជាអ្វីដែលអ្នក ...

អាន​បន្ថែម
កំពុងផ្ទុក

តើអ្វីជាភាពខុសគ្នារវាងការកែលម្អខ្លួនឯងនិងការអភិវឌ្ឍន៍ផ្ទាល់ខ្លួន?

សម្រាប់មនុស្សជាច្រើនដែលមានបំណងធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវជីវិតរបស់ពួកគេអាចមានការភ័ន្តច្រឡំអំពីភាពខុសគ្នារវាង ...

អាន​បន្ថែម
កំពុងផ្ទុក
កំពុងផ្ទុក
កំពុងផ្ទុក

ពិនវានៅលើ Pinterest