Pou anpil moun ki vle amelyore lavi yo, ka gen konfizyon sou diferans ki genyen ant amelyorasyon pwòp tèt ou ak devlopman pèsonèl.

Ki diferans ki genyen ant amelyorasyon pwòp tèt ou ak devlopman pèsonèl?

Amelyorasyon pwòp tèt ou ak devlopman pèsonèl ta ka souvan asosye ansanm nan atik blog oswa diskisyon sou entènèt, men li enpòtan sonje ke tèm yo gen rapò ak bagay diferan.

Pa egzanp, amelyorasyon pwòp tèt ou konsantre sou pwòp tèt ou anndan an. Li konsène tout aspè pèsonalite nou yo tankou bonè, espirityalite ak lapè. Li mete aksan sou ke nou kenbe kle nan pwòp kontantman nou epi li ede nou fè fas ak santiman negatif tankou koupab oswa remò.

Nan lòt men an, devlopman pèsonèl gen rapò ak devlopman jeneral nou an tèm de karyè, konpòtman, kondisyon fizik ak fòm.

Devlopman pèsonèl pèmèt nou rekonèt zòn nan lavi nou ki ka bezwen amelyorasyon epi kreye yon chemen ki pèmèt nou atenn objektif nou yo.

Plis enfòmasyon sou Amelyorasyon pwòp tèt ou

Amelyorasyon pwòp tèt ou ka ede bati konfyans, ede nan simonte laperèz ak fè nou yon moun ki pi byen awondi an jeneral. Sepandan, li enpòtan pou reyalize ke devlopman pwòp tèt ou kòmanse ak konsyans pwòp tèt ou.

pwòp tèt ou amelyorasyon

Konsyans pwòp tèt ou bezwen nou branche nan sansasyon kò nou an, panse ak emosyon. Pou idantifye zòn nan lavi nou ki ta ka benefisye de amelyorasyon, li kapab itil pou kenbe yon jounal.

Jounal la ka mete aksan sou modèl nan konpòtman ou oswa korelasyon ant panse ak emosyon, ki pèmèt ou ogmante nivo konpreyansyon pwòp tèt ou ak konstriktif amelyore lavi ou.

Motivasyon pou amelyore pwòp devlopman pèsonèl nou anjeneral soti nan youn nan de domèn kle. Li ta ka akòz yon dezi pou yo reyisi oswa paske ou santi ou pa kontan epi ou vle chanje yon sitiyasyon aktyèl.

Kreye yon plan devlopman pèsonèl ka bay yon moun direksyon. Yon plan devlòpman pèsonèl se inik pou chak moun epi li pral ann amoni ak lespri yo ak bagay yo vle reyalize nan lavi yo. Li se objektif kondwi epi pèmèt yon sans de pwogrè.

Pou kreye pwòp plan devlopman pèsonèl ou ou bezwen rekonèt zòn ou vle amelyore. Pou egzanp, kò, finans, sosyal oswa pwofesyonèl.

Fikse yon objektif devlopman pou chak zòn epi enkli yon seri etap endividyèl ki bezwen pran pou atenn objektif sa a. Pran tan ou epi reyèlman dekouvri sa ou vle nan lavi.