Mae'r enghreifftiau ysgrifennu CV / enghreifftiau ailddechrau a samplau hyn am ddim yma i chi eu lawrlwytho am ddim.

Mae ysgrifennu CV / ailddechrau gwych yn hanfodol er mwyn sicrhau eich bod yn sylwi a sicrhau bod eich CV / ailddechrau yn cael ei roi yn y pentwr 'rhaid i mi weld' ac yn ei dro yn cael ei ddarllen yn llawn gan y rhai sy'n gwneud y penderfyniadau. Un o'r ffyrdd gorau o sicrhau na chaiff eich ailddechrau ei ddiswyddo yw ei wneud yn dwt, yn hawdd ei ddarllen ac yn rhydd o wallau. Felly mae'n hanfodol dod o hyd i dempled neu gynllun sy'n addas i chi.

Enghreifftiau Ysgrifennu CV Am Ddim 

Yn y Caffi Datblygiad Personol rydym yn gwerthfawrogi'r ffaith bod llawer o bobl yn profi amseroedd heriol.

Rydym wedi gwneud ein gorau i roi'r cyfle i chi wella'ch siawns o fynd trwy gyfnodau anodd trwy gynnig y samplau curriculum vitae / ailddechrau hyn i chi. Gallwch ddefnyddio unrhyw un o'r rhain i wneud cais am eich swydd ddewisol.

Mae'r holl samplau CV ac enghreifftiau am ddim yma wedi'u cyflenwi at y diben o'ch helpu chi i gael gwaith buddiol a defnyddiol.

Defnyddiwch nhw, dilynwch y cyngor ar ein Tudalen Ysgrifennu Cwricwlwm Vitae a chymhwyso'r Sgiliau a thechnegau Cyfweld yr ydym hefyd wedi'i gyflwyno yma.

Os ydych chi'n defnyddio'r dulliau hyn sydd wedi'u profi chi Bydd cynyddu eich siawns o lwyddo i chwilio am swydd.Peth arall i feddwl amdano yw y gall chwilio am swydd fod yn rhydd o straen. Dim ond edrych ar ein tudalen ar Sut I Osgoi Straen Chwilio am Swydd a hefyd sut y gallwch ehangu nifer y swyddi rydych chi'n gwneud cais amdanynt trwy adeiladu rhwydwaith o gysylltiadau a hefyd trwy ddadansoddi hysbysebion swyddi.

Cofiwch edrych ar ein tudalennau ar Ddatblygiad Personol hefyd. Mae gennym dudalen ysbrydoledig ragorol sy'n cynnwys llawer Dyfyniadau a Dywediadau Datblygiad Personol gallai hynny eich ysbrydoli yn ystod eich chwiliad gwaith.

 

Os nad ydych yn siŵr beth i'w gynnwys ar eich CV newydd, ewch i'n sampl o CV / ailddechrau yn ôl teitl y swydd tudalen lle gallwch ddod o hyd i samplau am ddim gan gynnwys:

Cynorthwyydd Gweinyddol Sampl CV / ailddechrau

Peiriannydd Electroneg Sampl CV / ailddechrau

Sampl Rheolwr Prosiect TG CV / ailddechrau

Mae eich CV / ailddechrau yn eich cynrychioli felly cofiwch pa mor bwysig yw gwirio am ramadeg ac atalnodi. Weithiau gall gair a drawsosodwyd neu a hepgorwyd gael effaith ddinistriol. Dim ond edrych ar rai o'r camgymeriadau CV gwaethaf am enghreifftiau o ramadeg ac atalnodi gwael.Cyn i chi anfon eich ailddechrau, dylech sicrhau bod gennych chi llythyr eglurhaol effeithiol.

Ewch i'n hadran llythyrau gorchudd enghreifftiol os ydych chi'n chwilio amdani llythyrau gorchudd enghreifftiol gwych yn eich maes i gyflwyno'ch CV / ailddechrau i ddarpar gyflogwr.

Fel arall gallwch lawrlwytho rhaglen feddalwedd sy'n eich galluogi i gynhyrchu llythyrau pwerus trwy ddilyn eu proses.

Ar ôl i chi lunio CV gwych a llythyr eglurhaol a fydd yn creu argraff, uwchlwythwch eich CV / ailddechrau ar-lein a dewch o hyd i recriwtwyr sy'n chwilio am eich sgiliau. Yna gallwch chwilio am swyddi yn eich gwlad a thramor, dod o hyd i'r swyddi gwag diweddaraf a dechrau ymgeisio ar unwaith.Os oes gennych unrhyw awgrymiadau, awgrymiadau, cwestiynau, sylwadau, mae angen help arnoch i ysgrifennu a CV / ailddechrau proffesiynol neu os hoffech ragor o wybodaeth am sut i ysgrifennu CV neu ailddechrau, defnyddiwch y ffurflen sylwadau isod a byddwn yn falch o geisio cael y cyngor a'r arweiniad sydd eu hangen arnoch.