Datgelu Affiliate

Rydym yn ymdrechu i greu perthnasoedd dibynadwy a thryloyw gyda'n defnyddwyr. Felly, rydym trwy hyn i hysbysu pob un ohonoch y gallai rhai o'r dolenni sydd ar gael ar y wefan Y Caffi Datblygiad Personol fod yn ddolenni cyswllt. Bydd cysylltiadau o'r fath yn cael eu nodi'n glir fel “cysylltiadau cyswllt.”

Dim ond at ddibenion monetization y mae dolenni cysylltiedig yn cael eu cynnwys yn y Caffi Datblygiad Personol. Mae hyn yn golygu, os ydych chi'n clicio ar ddolen gyswllt ac yn prynu'r cynnyrch neu'r gwasanaeth a argymhellir, efallai y byddwn yn cael ein credydu fel comisiwn atgyfeirio bach.

Sylwch na fyddwch yn talu mwy am y cynhyrchion neu'r gwasanaethau a brynir trwy'r dolenni cyswllt.

Mae uniondeb y Caffi Datblygiad Personol yn bwysig iawn i ni. Felly, rydym yn cydweithredu â'r partneriaid yn unig, y mae gennym y rheswm i ymddiried ynddynt ac yn eu hargymell yn onest a dim ond cynhyrchion neu wasanaethau yr ydym yn credu a fydd yn ychwanegu gwerth i chi y byddwn yn eu hargymell.

Datgeliad Cyswllt Amazon

Mae'r Caffi Datblygiad Personol yn cymryd rhan yn Rhaglen Associates Amazon Services LLC, rhaglen hysbysebu gysylltiedig sydd wedi'i chynllunio i ddarparu modd i wefannau ennill ffioedd hysbysebu trwy hysbysebu a chysylltu ag Amazon.com. “Fel Cydymaith Amazon rydym yn ennill o bryniannau cymwys.”

Cyfyngiad ar atebolrwydd

Oni nodir yn wahanol yn y gyfraith berthnasol, ni fyddwn yn atebol i unrhyw iawndal sy'n codi neu mewn cysylltiad â'r cysylltiadau cyswllt. Dylai unrhyw sylwadau am y cynhyrchion a'r gwasanaethau sy'n cael eu cynnwys trwy'r cysylltiadau cyswllt gael eu gwirio ymlaen llaw gyda'r gwneuthurwr, masnachwr, neu unrhyw drydydd parti arall dan sylw.

Trwy ddefnyddio'r cysylltiadau cyswllt, rydych chi'n cefnogi'r Caffi Datblygiad Personol ac rydym yn gwerthfawrogi'ch cefnogaeth yn wirioneddol. Diolchwn i chi am eich ymddiriedaeth a'ch dealltwriaeth.

Os oes gennych unrhyw ymholiad ac awgrym am ddolenni Affiliate felly mae croeso i chi anfon eich e-bost atom info@thepdcafe.com